Muziek

In 1980 was het dan eindelijk zover. Na jaren van mechanische muziek, dmv de bij de oudere bekende muziekton, werd er besloten om een muziekkapel op te richten. De grote vraag hierbij was echter: Hoe pakken we dit aan??
Eerst moest bepaald worden hoe de bezetting moest zijn. In een voorzaaltje van de Drie Zwaantjes lagen een aantal instrumenten uitgestald en voorzover er te kiezen viel, kon iedereen er zijn favoriete instrument uitkiezen. De keuze viel als volgt uit: Gerard Heessels werd de man van de grote trom. Thieu Geeratz ging op basis van erfelijkheid de kleine trom slaan. Pierre Immens, Jan v zon, Jan van den Brekel en Christ Verhoeven werden trompettist. Huib de Ridder en Wim van Vessem kozen voor de tuba en Thijs van den Donk en Tiny van den Oetelaar zetten de lippen aan de klarinet. De instrumenten waren geleend van andere verenigingen en een enkeling durfde het zelfs aan om een eigen instrument aan te schaffen. Ook werd er een instrument geschonken. De grote trom werd geschonken door Christ Mauriks.De volgende stap was het kiezen van een muziekleraar. Al snel kwam de naam van Thijs van den Helm boven tafel en aan hem de eer om van een aantal a-muzieke carnavalsvierders een heuse blaaskapel te maken. Thijs heeft tot medio 1995 elke woensdag-avond gedurende het blaasseizoen,pro-deo, voor de groep gestaan. Als dank hiervoor ontving hij in 1985 het Meute-dasje. De eerste repetities vonden plaats in het voorzaaltje van de Drie Zwaantjes. Bij het zien van de eerste muziek zat iedereen met z'n handen in het haar. Iedereen kreeg zijn lesje, Thieu leerde zijn briefje: dub-dub, dikke lip, bijten in de neus uit zijn hoofd en al vrij snel rolde het eerste lied, Brabantse nachten, uit de instrumenten. Er moest natuurlijk ook een interne muzikale leider benoemd worden en dat werd natuurlijk Jan van Zon. Hij werkte toen tenslotte bij muziek en showbureau Jan Vis.Het ging zelfs zo goed dat dmv een wondersysteem een repertoirtje voor carnaval samengesteld kon worden. Het spook van dat "wondersysteem" (geen noten leren maar ventielindrukken onder de muziek zetten) heeft nog lang binnen De Meute rondgewaard. Pas in 1995 waren de muzikanten er van overtuigd dat het muziek maken beter zou gaan als ze toch echt noten zouden kennen. Nadat Thijs van den Helm aangegeven had te stoppen werd er gezocht naar een nieuwe muzikaal leider/leraar. Deze werd gevonden in de persoon van: Egbert van Rossum. Ook interne wisselingen waren er. Zo zijn Faas Sengers en Anita van Hout de leiders geweest. Ook in de samenstelling van de kapel zijn in de loop der jaren verschillende wisselingen geweest.

Zoals gewoonlijk werd ook voor de muziek een commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestond in het begin uit: Tiny, Huib en Faas en in samenspraak met Thijs bepalen zij het repertoire en regelen zij het repetitiegebeuren.

De commissie anno 2015 bestaat uit: Faas, Jos S, Kim, Arjan en muziekleraar Egbert.


AGENDAEr zijn op dit moment geen berichten beschikbaar...