Historie

De basis voor het hele Meute-gebeuren ligt bij de familie van Berkel. Vaak zaten de vrienden van Peter in de spijt bij “Het Zuivelhoekje”. Zoals bij elke vriendenclub, ging ook deze club regelmatig op stap, hielden feesten en sporten samen. In de weekenden waren ze nogal eens bij ’t Tunneke in Schijndel te vinden, de beruchtste feesten werden in de “nishut” bij het patronaal (bij de oude jongensschool) gehouden en de sporten waarmee de kameraden zich bezig hielden waren: basketball, onder de naam Jootjeloo en waterpolo bij zegenwerp. Vaak was Huize van Berkel het verzamel- of nakaartpunt.
In 1969 ontstond het idee om een carnavalsclub op te richten. Zoals gewoonlijk zat een gedeelte van de vriendenploeg bij van Berkel. Op carnavalszondag werd bovengenoemd idee gelanceerd. Dit gebeurde dusdanig spontaan dat er uiteraard geen programma was, geen naam en geen tenue. Voor het tenue werd al snel een oplossing gevonden. Van een krant werd een papieren muts gevouwen en voor de invulling van het programma trok men naar de Drie Zwaantjes. De mannen van het eerste uur waren: Peter van Berkel, Wim van Vessem, Jan van den Brekel, Jan van Zon, Matthieu en Johnny Geeratz, Joepie van der Sluis, Theo van den Helm, Rob Stekelenburg, Leo Wordragen en Thijs van den Donk.
Pas na carnaval ontstond de naam “De Meute”. Deze naam werd ontleend aan een kaartje dat bij een bloemstuk zat. Het was een kado van Ria Glaudemans, voor een aantal jongens die, hoe kan het ook anders, in de “nishut” een feest gaven. Op het kaartje stond: Vur hil De Meute.
De reden dat Goofy als embleemgekozen werd, lag in het simple feit dat hij in een tekenfilm een kranten-muts droeg. John Geeratz werkte het embleem verder uit.
Het “Georganiseerd” carnaval vieren was dermate goed bevallen dat men een heuse club op ging zetten. Er moest regelmatig vergaderd worden en dus ook genotuleerd worden. Er werd contributie betaald, waarvan het saldo bijgehouden moest worden. Ondanks deze activiteiten was er nog geen echt bestuur want alle leden bestuurden immers samen.
Vanwege de gastvrijheid bij het zuivelhoekje, kreeg Jo van Berkel de titel: Moeder van de Meute.
In 1975 werd het eerste officiële bestuur benoemd. De taken werden voorheen door alle leden uitgevoerd maar omdat de een toch meer regelde dan de ander, werd er een bestuur gekozen. Tijdens de vergadering van 22 oktober 1975 werd Johnny Geeratz tot voorzitter, Huib de Ridder tot secretaris en Wim van Vessem tot penningmeester gekozen. In 1979 nam Jan van den Brekel de voorzittershamer over. Tijdens zijn voorzitterschap werd er op 29 oktober 1982 vanwege de zware belasting van het bestuur, een commissaris benoemd. Dit werd Thieu Geeratz.
Tijdens de vergadering van 26 juni 1984 kondigde Jan aan te willen stoppen als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Huib de Ridder. Van wegen de benoeming van Huib diende er ook een nieuwe secretaris gekozen te worden. Deze functie wordt vanaf 17 augustus 1984 door Tiny van den Oetelaar vervuld.

De eerste grote verandering binnen De Meute kwam rond het 25 jarig bestaan. Martijn van den Oetelaar melde zich in maart bij het bestuur.
Hij was het eerste “Kind” van De Meute dat toen hij 18 jaar werd zich aanmelden om lid te worden. De leeftijdsgrens binnen De Meute is dan ook 18 jaar.
Maar hoe ging dit nou??
Een van de eigen kinderen wordt automatisch lid als hij dat wil? Of moest hier ook gewoon voor gestemd worden?
Bij De Meute konden ook alleen maar mannen lid worden.
Bij het stemmen gold ook het “Veto”recht.
Na verschillende vergaderingen hieraan besteed te hebben werd er uiteindelijk in september een beslissing genomen en werd Martijn op 23 september 1994 als eerst kind lid van De Meute .
Dit was de eerste verandering binnen de vereniging. Doordat er nu nieuwe jonge aanwas binnen was gekomen zou dat erg positief zijn, maar er waren er meer die lid wilde worden, maar…….. dat waren vrouwen. Ook kinderen van leden die wel met De Meute door wilde. Maar moesten we dan afwachten tot ze een vriendje hadden en die ook bij de club wilde??  Na weer hele periodes van vergaderen en discussiëren werd er uiteindelijk besloten dat ook vrouwen lid mochten worden van De Meute. Dit zou een mooie verjonging betekenen en dat is natuurlijk altijd goed, een nieuwe wind, nieuwe koers, zeg maar hoe u het wilt zeggen. En zo was het dan dat sinds 1 december 1996 ook de vrouwen lid zijn geworden. Hierdoor is het een en ander veranderd binnen het geheel maar zeer zeker niet negatief.
En dat blijkt ook uit het feit dat er nu ook bestuursfuncties worden vervuld door vrouwen.
Nadat Tiny in 1999 aangaf te willen stoppen met zijn functie als secretaris werd deze taak overgenomen door Lieke Smolders.
Ook Huib gaf aan te stoppen als voorzitter, een taak die hij vele jaren voortreffelijk heeft uitgevoerd. Zijn vervanger werd Patrick van Kasteren. Ook de penningmeester, die al meer dan 25 jaar deze functie bekleed, gaf aan dat het tijd werd voor verjonging. Zo werd Wim vervangen door Bas Heidema. Ook de taak van Thieu werd overgenomen, en omdat de statuten aangaven dat het bestuur uit een oneven aantal moest bestaan, werden dit Karin Heessels en Marieke de Ridder.
Nadat er om de 4 jaar opnieuw gekozen moet worden voor het bestuur en de ene zijn functie wil verlegen en de ander zijn taak over wil dragen zijn er nog verschuivingen geweest.
Marieke en Bas stopte, en Patrick wilde wel bij het bestuur blijven maar geen voorzitter meer zijn, kwamen er weer wissels. Jesper van Vessem werd de nieuwe penningmeester en Twan de Ridder volgde Patrick op als voorzitter.
Na ruim 13 jaar legde in 2012 Lieke en Patrick hun functie neer en kwamen er weer 2 nieuwe verse krachten bij.
Elsbeth van der Sluis en Martijn van den Oetelaar namen plaats in het bestuur.
In verband met de drukke werkzaamheden van Karin Heessels moest zij haar functie neerleggen.
Elsbeth van der Sluis is nu secretaris en Lieke Smolders nam weer zitting in het bestuur, om het weer op 5 personen te krijgen.
Aangezien Lieke het toch te druk had kwam er weer een plek binnen het bestuur vrij, deze werd ingevuld door Henk Schep.

Op zaterdag 25 juni 2016 nam Twan afscheid van het bestuur, hij had er 8 jaar als voorzitter opzitten en vond het tijd om plaatst te maken voor iemand anders.
En zo gebeurde het dat er sinds die dag bij De Meute de eerste vrouwelijke voorzitter is.

De voorzitters van De Meute waren: John Geerartz, Jan van den Brekel, Huib de Ridder, Patrick van Kasteren, Twan de Ridder. 
Het bestuur wat er vandaag de dag zo uitziet:

Voorzitter   Kim de Ridder
Secretaris  Lieke de Ridder
Penningmeester Henk Schep
Bestuurslid  Wendy Geeratz
Bestuurslid  Martijn van den Oetelaar

Kleding
Het begon allemaal met de blauw / rode kleding en het opzetten van papieren mutsen.
Die papieren mutsen zijn er de reden van dat Goofy werd uitgekozen als het embleem van de Meute. Dit doordat hij in een tekenfilm een papieren muts droeg.
In 1972 werden de eerste gele kielen gemaakt, deze zijn in 1977 vervangen voor een totaal andere outfit. Er werden kielen ontworpen en gemaakt met de kleuren, groen, oranje en wit verder werd het tenue gecompleteerd met een spijkerbroek
Op het elf-elf-bal van 8 november 1980 werd er opnieuw een nieuw tenue gepresenteerd.
Gele kielen met bruine broeken en Goofy op de rug. Tot op de dag van vandaag bleven deze gehandhaafd.
Allen werd het logo aangepast, zeg maar gemoderniseerd en ook de kielen werden wat meer aan deze tijd aangepast.
Op zondag 3 februari 2013, op onze 44ste verjaardag, werden de nieuwe kielen gepresenteerd. Iedereen kreeg de mogelijkheid om uit een paar ontwerpen zijn kiel te kiezen zodat er toch wat variatie in zit. En onder deskundige leiding van Corry de Ridder werd er door een ploeg dames enorm hard gewerkt om ze ook echt af te hebben op “Onze” verjaardag.

Het Petekind:
Op 14 juni 1970 kregen Piet en Netty Kuiper hun derde dochter, het meisje werd Anita genoemd en haar vader had tijdens een van de vele feestelijke avonden in De Drie Zwaantjes gezegd dat CV De Meute ‘peetoom’ zouden worden.
Een toezegging die nagekomen werd. Jan van den Brekel en Peter van Berkel waren namens CV De Meute als peetvaders bij de doop van Anita aanwezig. Elk jaar is Anita nog wel een dag bij CV De Meute te vinden, samen met haar gezin, tijdens de carnaval.

De Activiteiten:
Dat de Meute een actieve vereniging is, is intussen wel bekend in Sint-Michielsgestel, maar een aantal activiteiten uit het verleden zijn wellicht vergeten.
De Meute organiseerden oa: dansavonden, kienavonden, autoralley’s, een filmavond, loterijen diverse droppingen, de dorpszeskamp en tijdens koninginnedag een versierde voertuigen-tocht.
Ook tijdens de intocht van Sinterklaas is CV De Meute niet meer weg te denken, we helpen Sinterklaas al sinds 1973 dit alles in samenwerking met EGV, nu Gestel Events

 

AGENDAEr zijn op dit moment geen berichten beschikbaar...