Reglement sixday


REGLEMENT SIX-DAY VOETBALTOERNOOI


 Algemeen:

 *De wedstrijden worden gespeeld op een veld van 50x40 meter

 *De afmetingen van de doelen is 3.50 breed en 2.00 hoog

 *Het doel is omgeven door een gebied met een diameter (zgn halve cirkel) van 5 mtr

 *Er kunnen maximaal 72 teams deelnemen, verdeeld over 9 poules.

 *Elk team speelt in een vooraf ingedeelde poule een halve competitie t.w. 7 wedstrijden

 *Elke wedstrijd duurt 2x 7 ½ minuut, volgens het omroepsignaal

 *De minimum leeftijd voor deelname aan het Six-Day Voetbaltoernooi is gesteld op 16 jaar

 *De wedstrijden kennen geen ‘buitenspel’ regel

 *Het is toegestaan dat dames en heren in een team spelen (gemengd team)

 *Er mogen in een team, op het moment van spelen, niet meer dan 3 spelers actief   zijn die uitkomen in een standaard-elftal  dat uitkomt in de 6e  klasse KNVB of   hoger (bij gebleken overtreding zal de uitslag van de wedstrijd worden omgezet in een 1-0 overwinning voor de tegenpartij

 

 Wedstrijdpuntensysteem:


 *Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt men als team 3 wedstrijdpunten

 *Voor een verloren wedstrijd ontvangt men geen wedstrijdpunten

 *Bij een gelijkspel ontvangt ieder team 1 wedstrijdpunt

 *Het doelsaldo heeft geen enkele invloed op de eindstand

 *Poulewinnaar is het team dat de meeste wedstrijdpunten heeft behaald in de voorronden

 *Eindigen twee (of meerdere) teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten in een poule dan worden er penalty’s genomen. Voorafgaand zal er een  loting plaatsvinden.

 *Een team kan zich vrijloten. De twee andere nemen een serie penalty’s, waarna de winnaar het opneemt tegen het vrijgelote team voor de serie  penalty’s. De winnaar hiervan plaatst zich voor de finalewedstrijden.

 *8 poulewinnaars plaatsen zich (al of dan niet met beslissing via penalty’s) voor de finalewedstrijden

 *Indien er 7 poules zijn (56 teams) dan plaatst zich via loting 1x een nummer 2   van poule 1 t/m 7

 *Indien in een poule de nrs. 2 en 3 gelijk eindigen in wedstrijdpunten beslist het lot (dus geen penalty’s).

 *De 8 poulewinnaars spelen, na loting, tegen elkaar volgens het finaleschema, op de daarvoor bestemde finalevelden.

 *Van elk deelnemend team moet de aanvoerder bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat. 

 *Loting finalewedstrijden worden onder toezicht van het wedstrijdsecretariaat en in het bijzijn van, alleen de aanvoerder, verricht d.m.v. loting voor de  plaatsen A t/m H                  

 *Bij mogelijke geschillen fungeert alleen de aanvoerder als gesprekspartner                

 *Alleen de aanvoerder is aanwezig bij de te houden lotingen                

 *Bij onrechtmatigheden kan de aanvoerder worden opgeroepen door de wedstrijdleiding.              Wedstrijdreglement:                           


 *De organisatie levert voor deze toernooivorm voor elk te spelen wedstrijd een scheidsrechter. Six-Day scheidsrechters leiden deze wedstrijden  onafhankelijk en naar hun beste oordeel                

 *Over beslissingen van onze scheidsrechters is geen beroep mogelijk                

 *Indien een scheidsrechter beslist dat een wedstrijd zal worden gestaakt (let wel, de organisatie staat ten alle tijden achter alle beslissingen genomen  door onze Six-Day scheidsrechters) dan is het verlies voor het team waarvan de genomen beslissing  tot staken van de wedstrijd aanleiding is of is  geweest. De uitslag wordt daardoor 0-1 in het nadeel van het team dat aanleiding heeft gegeven  tot deze voornoemde beslissing door de  scheidsrechter.                

 *Als er meerdere zestallen van 1 vereniging hebben ingeschreven dan is het niet toegestaan om van spelers/speelsters te wisselen van het een naar  het andere team (mits het hier om een enstige blessure betreft)                

 *Het eerstgenoemde team volgens het schema trapt af, via het omroepsignaal                  

 *Bij het niet tijdig aanwezig zijn van het eerstgenoemde team trapt de tegenpartij af. Het aanwezige team blijft gedurende de officiele speeltijd op het  speelveld om  verder te spelen bij opkomst van de tegenpartij. De wedstrijd gaat dan door bij de stand van 1-0, maar er kan dan binnen de te spelen  tijdslimiet alsnog worden gescoord                

 *Bij het niet volledig aanwezig zijn van een team wordt toch afgetrapt en 2x 7 ½ minuut gespeeld                

 *Er mogen 6 spelers/speelsters gelijktijdig in het veld actief zijn. Er mag gedurende de gehele wedstrijd gewisseld worden                

 *De wisselspelers/speelsters moeten zich duidelijk herkenbaar bij de middellijn opstellen                

 *Bij een te hoog aantal spelers/speelsters  in het veld (niet bij het wisselen) krijgt de tegenpartij een penalty.                

 *Slidings zijn niet toegestaan, mits er geen tegenspeler in de buurt is en de speler wil de bal binnen houden (oordeel scheidsrechter)                

 *Bij het uit het veld sturen van een der spelers / speelsters moet de wedstrijd met 5 spelers / speelsters  worden  uitgespeeld.                

 *De keeper mag de bal MAXIMAAL 6 seconden in de cirkel houden

 *Bij herhaaldelijk spelbederf (ook commentaar op de leiding) kan de scheidsrechter beslissen dat een van de spelers/speelsters zich buiten het veld  moet begeven. De scheidsrechters geven deze voorvallen altijd door aan het wedstrijdsecretariaat

 *Zowel de aanvallende als de verdedigende partij mag zich niet binnen de doelcirkel bevinden, behalve de doelverdediger/ster

 *Als bij een aanval een verdediger in de cirkel is, krijgt de aanvallende partij een vrije trap mee

 *Als een aanvaller in de cirkel is, dan krijgt de verdedigende partij een vrije trap mee

 *Als een verdediger bij een duidelijke scoringskans (oordeel scheidsrechter) een bal in de cirkel stopt, krijgt de aanvallende partij een penalty

 *Een directe of indirecte vrije trap voor de doelen mag niet in de muur geschoten worden, dit op straf van een vrije trap tegenpartij.

 *Afstand muur is minimaal 3 meter

 *Uit een directe vrije trap mag wel rechtstreeks worden gescoord

 *Uit een indirecte vrije trap mag niet rechtstreeks worden gescoord

 *Indien er een vrije trap (direct of indirect) wordt toegekend aan de aanvallende partij en de bal is dichter bij de cirkel dan 3 meter wordt de bal 3 meter  uit de cirkel verlegd (scheidsrechter) om zodoende de verdedigende partij gelegenheid te geven om een muur op te stellen

 *Indien de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, moet een speler van de tegenpartij van die welke de bal het laatst heeft aangeraakt, de bal weer  met een trap in het spel brengen

 *Op het punt van intrap moeten de tegenstanders een afstand van 3 meter in acht nemen

 *Uit een intrap kan niet rechtstreeks een doelpunt worden gescoord

 *Bij twijfel wie de bal het laatst aanraakte, zal de scheidsrechter de intrap toekennen aan het team, op wiens speelhelft de bal de zijlijn heeft  gepasseerd

 *Terugspelen en/of terugkoppend  op de eigen doelman/vrouw is toegestaan, mits deze de wedstrijdbal niet met de handen aanraakt. Bij overtreding,  een indirecte vrije trap voor de tegenpartij

 


 Als organisatie staan wij ten alle tijden achter de beslissingen van alle scheidsrechters!  Penalty’s:                


 *Penaltystip ligt op 7 meter van het doel                

 *Penalty schiet men met aanloop van maximaal 2 meter (beoordeling scheidsrechter)                

 *Penalty’s worden ten alle tijden genomen                

 *Er worden, indien nodig, als volgt penalty’s genomen (bij beslissingen –gelijk eindigen):-Ieder team neemt drie penalty’s die, om-en-om, genomen  worden. Is er dan nog geen beslissing gevallen dan wordt er, om-en-om, telkens een penalty genomen (door andere spelers/speelsters dan uit de  eerste serie penalty’s) waarbij het team welke mist afvalt, echter nadat beide teams evenveel penalty’s hebben genomen                

 *Komt bij het nemen van een penalty de bal via de paal of doellat op de rug, of enig ander lichaamsdeel van de doelman/vrouw en verdwijnt zodoende  in het doel dan is de beslissing; doelpunt                


  Damesteams:                

 *Er is slechts sprake van een damesteam wanneer dit team volledig uit dames bestaat (speelsters, doelvrouw en wisselspeelsters)                

 *De twee best geplaatste damesteams (d.m.v. wedstrijdpunten) van poule 1 t/m 8 spelen de dames-finale.

 *Mocht er 1 complete dames poule zijn spelen de nr 1 en 2 een finale wedstrijd

 *Indien er zelfs 2 complete poules gemaakt kunnen worden bij de dames zullen de beide nummers 1 tegen elkaar spelen

 *Voor de damesfinale is er 1 beker beschikbaar en de titel “Best off Six-Day Lady’s”  


  35+ Poule:

 *Er is slechts sprake van een 35+ team wanneer dit team volledig uit 35+ers bestaat (spelers, doelman en wisselspelers)

 *Er dient voor aanvang van het toernooi een lijst met namen en geboortedatum van de deelnemers te zijn afgegeven bij de toernooileiding

 *De beste 2 ploegen zullen in een finale strijden om de titel winnaar 35+ poule

 *Voor de winnaar is er een beker beschikbaar               


 Prijzen Six-Day Voetbaltoernooi:                


 *De winnaar van het Six-Day Toernooi komt in bezit voor 1 jaar van de wisseltrofee. De organisatie zal zorg dragen voor de jaarlijkse inscriptie op deze   "Toon van Breugel-Wisseltrofee”                  

 *Het Six-Day toernooi kent verder alleen prijzen (bekers) voor de finalisten (plaatsen 1 t/m 8                

 *De wisseltrofee kan definitief worden gewonnen. Door 3x achtereenvolgens het Six-Day Toernooi als vast team te winnen                

 *Voor alle deelnemende teams is er de mogelijkheid om te worden uitverkoren als zijnde het sportiefste team. De beoordeling van het sportiefste team  is alleen tijdens de voorronden (beoordeling door de scheidsrechters). Voor deze prijs is een speciale beker ter beschikking gesteld, de
 "Tiny van den Oetelaar sportiviteitsprijs"                  

 *Prijsuitreiking is door de organisatie vastgesteld op ongeveer 1 uur  na de laatste finalewedstrijd                  
 De organisatie beslist, mede op advies van de scheidsrechters, dat bij een zware wolkbreuk en/of onweer het toernooi zal worden stilgelegd.  Afhankelijk van de (hernieuwde) weersituatie zullen de wedstrijden worden hervat. Mededelingen volgen via het omroepsysteem. 

AGENDAEr zijn op dit moment geen berichten beschikbaar...